ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: November 2020

Welkom bij Meal Plan Box !

Meal Plan Box B.V. (” Meal Plan Box ” wij , ” onze ” of ” ons “) maakt deze website https://mealplanbox.nl en alle software, services, extensies, inhoud, interactieve functies en applicatie-programmeerinterfaces daarop (gezamenlijk , onze ” Site “) beschikbaar voor uw gebruik onder de voorwaarden in deze Servicevoorwaardenovereenkomst (de ” Overeenkomst “). Meal Plan Box B.V. biedt hoogwaardige maaltijdbezorgservices met abonnement en andere producten, diensten, promoties, kortingen, aanbiedingen en vouchers die daarmee verband houden in overeenstemming met deze Overeenkomst (gezamenlijk onze’ Service”). We verzamelen, bewaren en gebruiken persoonlijke informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid, te vinden op:

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door. Uw gebruik van onze site en service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze overeenkomst. Deze overeenkomst is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de site en service van Meal Plan Box. De disclaimers, voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst zijn van algemene toepassing en kunnen worden aangevuld met aanvullende beleidsregels, procedures, disclaimers, richtlijnen, regels, voorwaarden en voorwaarden van specifieke toepassing die we bekendmaken. We kunnen deze overeenkomst naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigen. We zullen de herziene versie beschikbaar stellen op onze site. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van onze site en service na een geposte wijziging van deze overeenkomst geeft aan dat u akkoord gaat met de wijzigingen. Als u het er niet mee eens bent, stop dan met het gebruik van onze site en service.

1. TOEGANG TOT ONZE SITE

1.1 Verlening van beperkte licentie. Op voorwaarde dat u voldoet aan uw verplichtingen onder deze overeenkomst en onderhevig aan aanvullende voorwaarden van eventuele licenties van derden die van toepassing zijn op software van derden op onze site, verlenen wij u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet- overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht op toegang tot en gebruik van onze site uitsluitend in verband met uw persoonlijk, individueel gebruik. We behouden ons alle rechten voor die niet anderszins uitdrukkelijk worden verleend door deze overeenkomst. Als u zich niet aan deze overeenkomst houdt, behouden wij ons het recht voor om elke licentie die in deze overeenkomst is verleend in te trekken en uw toegang tot onze site te beperken. Elk gebruik van onze site dat de rechten overschrijdt die uitdrukkelijk in deze overeenkomst zijn verleend, is strikt verboden en vormt een schending van deze overeenkomst, wat kan resulteren in de opschorting of beëindiging van uw recht op toegang tot en gebruik van onze site.

1.2 Wijziging. We kunnen elk aspect van onze site beëindigen of wijzigen, de tijd dat onze site beschikbaar is beperken en de toegestane hoeveelheid naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u beperken. We kunnen ook bugfixes, updates, patches en andere upgrades op onze site installeren zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u. Uw enige remedie is om te stoppen met het gebruik van onze site als u geen wijziging wilt aanbrengen in onze site.

1.3 Opheffing van toegang. Uw toegang tot onze site wordt verleend op tijdelijke basis zonder garantie op toekomstige beschikbaarheid. U gaat ermee akkoord dat we uw toegang tot onze Site of een deel daarvan onmiddellijk kunnen opschorten of beëindigen. Reden voor dergelijke maatregelen zijn onder meer:​​(1) schending of schending van deze overeenkomst of andere opgenomen overeenkomsten of richtlijnen; (2) stopzetting of materiële wijziging van onze site; (3) onverwachte technische of beveiligingsproblemen of problemen; of (4) uw betrokkenheid bij frauduleuze of illegale activiteiten. U gaat er verder mee akkoord dat dergelijke maatregelen naar eigen goeddunken kunnen worden genomen en zonder aansprakelijkheid jegens u of een derde partij.

1.4 Gebreken en beschikbaarheid. We doen commercieel redelijke inspanningen om onze site te onderhouden, maar we zijn niet verantwoordelijk voor eventuele defecten of storingen die verband houden met onze site, enig deel daarvan, of enige schade (direct of indirect) die het gevolg kan zijn van dergelijke defecten of storingen. Onze site kan om welke reden dan ook ontoegankelijk of onbruikbaar zijn, inclusief, maar niet beperkt tot: (1) storingen in apparatuur; (2) periodieke onderhoudsprocedures of reparaties die we van tijd tot tijd kunnen uitvoeren; of (3) oorzaken buiten onze redelijke controle of die we redelijkerwijs niet konden voorzien. U begrijpt dat onze site wordt aangeboden via internet en wordt gehost door een externe provider, dus de kwaliteit en beschikbaarheid van onze site kunnen worden beïnvloed door factoren buiten onze controle. Onze site is niet bedoeld om 100% van de tijd beschikbaar te zijn en we geven geen enkele garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid of beschikbaarheid van onze site. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor schade of verlies in verband met het niet beschikbaar zijn van onze site.

1.5 Beperkingen. U mag op geen enkele manier: (1) enig deel van onze Site in licentie geven, in sublicentie geven, verkopen, doorverkopen, overdragen, toewijzen, distribueren of anderszins commercieel exploiteren of ter beschikking stellen aan een derde partij; (2) kopiëren, wijzigen, aanpassen, wijzigen, vertalen, afgeleide werken maken, reverse engineeren, decompileren, demonteren of anderszins proberen de broncode, structuur of ideeën waarop onze site is gebaseerd te leren; (3) onze site of Meal Plan Box-inhoud gebruiken om een ​​concurrerende site of product te ontwikkelen; (4) elk apparaat, software of routine gebruiken die bedoeld is om de goede werking van onze site, servers of netwerken verbonden met onze site te beschadigen of anderszins te verstoren, of enige andere actie ondernemen die het gebruik van onze site door een andere persoon verstoort; (5) het ontsleutelen, overdragen, creëren van internetlinks naar onze site, of onze site “frame” of “spiegelen” op een andere server of draadloos of op internet gebaseerd apparaat; (6) onze site of een onderdeel daarvan te gebruiken of samen te voegen met andere software, databases of sites die niet door ons zijn geleverd of goedgekeurd; (7) omzeilen of proberen te omzeilen van elektronische beschermingsmaatregelen die zijn ingesteld om de toegang tot onze site te reguleren of te controleren; (8) onze site gebruiken voor frauduleuze of anderszins onwettige doeleinden of in strijd met deze overeenkomst; (9) het ontwikkelen, distribueren of verkopen van software of andere functionaliteit die kan worden gestart, gelanceerd vanaf of anderszins geïntegreerd met onze site; (10) een bot, spider of ander automatisch of handmatig apparaat of proces te gebruiken om om welke reden dan ook informatie op onze site te verzamelen of samen te stellen; (11) toegang tot of poging tot toegang tot een account van een andere gebruiker; (12) alle Meal Plan Box-inhoud die via onze site beschikbaar wordt gesteld, gebruiken op een manier die handelsgeheimen verdoezelt of inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, patenten, publiciteitsrechten of andere eigendomsrechten van een partij; (13) op onze Site een virus, frauduleus programma, Trojaans paard, worm of andere kwaadaardige of opzettelijk destructieve code, softwareroutines of apparatuurcomponenten introduceren die zijn ontworpen om ongeautoriseerde toegang tot onze Site mogelijk te maken of deze uit te schakelen, te wissen of anderszins te schaden, of dergelijke acties; (14) op onze Site elke achterdeur, tijdbom, drop-dead-apparaat of andere softwareroutine introduceren die is ontworpen om een ​​computerprogramma na verloop van tijd automatisch uit te schakelen of onder de positieve controle van een onbevoegde persoon; (15) het verwijderen, aanpassen, hacken of proberen te veranderen of wijzigen van onze Site, Meal Plan Box Content, kennisgevingen op onze Site; (16) verbinding maken met of toegang krijgen tot een Meal Plan Box computersysteem of netwerk anders dan onze Site; (17) zich uitgeven voor een andere persoon of entiteit om onze Site te gebruiken of er toegang toe te krijgen; of (18) het uitvoeren van of anderszins deelnemen aan een gedistribueerde denial-of-service-aanval of soortgelijke kwaadwillende aanval die bedoeld of ontworpen is om onze site of de toegang tot of het gebruik van onze site door een andere gebruiker kunstmatig te vertragen, te verstoren of anderszins nadelig te beïnvloeden. We behouden ons het recht voor om schendingen van het bovenstaande te onderzoeken en te vervolgen in de ruimste zin van de wet. We kunnen wetshandhavingsinstanties betrekken en samenwerken bij het vervolgen van gebruikers die deze overeenkomst schenden.

1.6 Accountregistratie. Om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze site, moet u bij ons geregistreerd zijn via een door Meal Plan Box gegenereerd registratieformulier. Dit formulier vereist dat u bepaalde gevraagde informatie over uzelf verstrekt. Zodra Meal Plan Box dergelijke informatie ontvangt, krijgt u een account- en aanmeldingsinformatie, inclusief een gebruikersnaam en wachtwoord, om het registratieproces met succes te voltooien. Als accounteigenaar bent u de enige persoon die geautoriseerd is om uw account te openen en te gebruiken. Als onderdeel van het accountverificatieproces kan Meal Plan Box u vragen om aanvullende identificatiegegevens op te geven. MEAL PLAN BOX IS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE CLAIMS, SCHADE OF ACTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET UW ACCOUNT. MEAL PLAN BOX BIEDT GEEN GARANTIES OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE ACTIES VAN ENIGE GEBRUIKER. U GEEFT HIERBIJ MEAL PLAN BOX VRIJ VAN DE HANDELINGEN VAN ELKE GEBRUIKER DIE ONDER UW ACCOUNT WERKT, EN ELKE MISLUKKING VAN DEZE GEBRUIKER OM HET VERTROUWELIJKHEID, INTEGRITEIT OF VEILIGHEID VAN UW GEBRUIKERSINHOUD TE BESCHERMEN.

1.7 Ongeautoriseerd gebruik en wijzigingen in informatie. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als uw registratie-informatie verandert of als u te weten komt of reden hebt om ongeautoriseerd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging te vermoeden. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en wachtwoord. U gaat er ook mee akkoord dat u tijdens het registratieproces waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie verstrekt. We kunnen om welke reden dan ook weigeren om u een bepaalde gebruikersnaam te verlenen, inclusief, maar niet beperkt tot, als we reden hebben om aan te nemen dat een dergelijke gebruikersnaam de identiteit van iemand anders nabootst, wordt beschermd door handelsmerken of andere eigendomsrechten, of vulgair of anderszins aanstootgevend is.

1.8 Inloggegevens opslaan. Op onze site kunt u uw inloggegevens in uw webbrowser opslaan, zodat u automatisch kunt worden ingelogd elke keer dat u onze site bezoekt. Als iemand anders toegang heeft tot uw computer of webbrowser, geeft de automatische inlogfunctie die persoon toegang tot uw account. U bent verantwoordelijk voor enige schade aan Meal Plan Box of onze Site die het gevolg is van ongeautoriseerde toegang tot onze Site vanaf uw account en wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor schade of verlies in verband met dergelijke ongeautoriseerde toegang of gebruik.

2. INHOUD OP ONZE SITE

2.1 Meal Plan Box inhoud. Onze site kan informatie, software, foto’s, video’s, tekst, grafische afbeeldingen, muziek, geluiden en ander materiaal of informatie die door ons of door derden (gezamenlijk de ” Meal Plan Box Content “) wordt verstrekt (gezamenlijk de ” Meal Plan Box Content “) bevatten of toegang verlenen. door auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomswetten. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat deze rechten op alle Meal Plan Box-inhoud geldig en beschermd zijn in alle vormen, media en technologieën die nu bestaan ​​of die in de toekomst worden ontwikkeld. U mag kennisgevingen over eigendomsrechten in of op de Meal Plan Box-inhoud niet verdoezelen of verwijderen. We kunnen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor uw gebruik of misbruik van Meal Plan Box-inhoud of enige andere informatie die wordt verzonden, gecontroleerd, opgeslagen of ontvangen tijdens het gebruik van onze site. We behouden ons het recht voor om Meal Plan Box-inhoud naar eigen goeddunken te wijzigen of te verwijderen (samen met het recht om het gebruik van of de toegang tot onze site te beëindigen of te beperken).

2.2 Inzendingen van gebruikersinhoud. Mogelijk hebt u de mogelijkheid om informatie te uploaden, downloaden, archiveren en exporteren via onze Site, hetzij rechtstreeks via dynamische webformulieren, hetzij indirect via individuele of bulkupload van bepaalde documenten, waaronder bijvoorbeeld activiteitsinformatie en informatie met betrekking tot uw lidmaatschap. of een band met een van onze commerciële klanten (zoals een sportschool) (gezamenlijk “Gebruikersinhoud”). Gebruikersinhoud die persoonlijke informatie over u of een andere persoon bevat, wordt behandeld in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst en ons privacybeleid.

2.3 Beperkte licentie voor gebruikersinhoud. Door zelf of via een derde gebruikersinhoud op onze site te plaatsen, verleent u Meal Plan Box een beperkt, niet-exclusief, overdraagbaar (in het geval van een toewijzing of een controlewijziging), royaltyvrij recht en licentie om veilig te kopiëren, Bewaar, toon, verwijder, upload, download en archiveer Gebruikersinhoud voor het beperkte doel om onze Site aan u ter beschikking te stellen. Meal Plan Box, als de site-exploitant, behoudt zich het recht voor om gebruikersinhoud op elk moment en om welke reden dan ook te verwijderen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ALLE RISICO’S MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN, OF ENIGE ACTIVITEITEN DIE VERBONDEN ZIJN MET, GEBRUIKERSCONTENT DIE U VIA ONZE WEBSITE AANBIEDT, EVALUERT EN DRAAGT. DE RESULTATEN VAN ALLE ACTIES DIE U ONDERNEEMT OP BASIS VAN GEBRUIKERSINHOUD OF ANDERE INHOUD DIE U OP ONZE SITE VINDT, ZIJN UITSLUITEND UW VERANTWOORDELIJKHEID. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN IS MEAL PLAN BOX OP ENIGE MANIER AANSPRAKELIJK VOOR INGEZONDEN GEBRUIKERSINHOUD, OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN DE VERZENDING VAN ELKE GEBRUIKERSINHOUD VIA ONZE SITE.

2.4 Beperkingen op gebruikersinhoud. U mag geen Gebruikersinhoud uploaden, plaatsen of verzenden die: (1) de eigendoms-, privacy-, publiciteits- of intellectuele eigendomsrechten van Meal Plan Box of een derde partij zou schenden of schenden; (2) obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, smadelijk , hatelijk of schadelijk is voor een andere persoon of entiteit; (3) in strijd is met enige toepasselijke wet, statuut, verordening of regelgeving; (4) de veiligheid van uw account, Meal Plan Box of onze Site in gevaar brengt; of (5) een van de volgende inhoud promoot of weergeeft: (a) pornografie; (b) geweld; (c) raciale intolerantie of pleitbezorging tegen een individu, groep of organisatie; (d) godslastering; (e) hacken of kraken; (f) illegale drugs en drugsparafernalia; (g) verkoop van alcohol, tabak of aan tabak verwante producten; of (h) de verkoop van wapens of munitie.

2.5 Feedback. We stellen uw opmerkingen, feedback, informatie of materiaal met betrekking tot onze Site of een van onze andere producten of diensten (gezamenlijk ” Feedback “) op prijs. Uw feedback wordt ons eigendom wanneer u deze bij ons indient. Door uw Feedback aan ons te verzenden, stemt u ermee in om alle rechten, titels en belangen in en op de Feedback en alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die in dergelijke Feedback op een wereldwijde basis zijn vervat, toe te kennen en hierbij onherroepelijk aan ons over te dragen. Het staat ons vrij om uw Feedback onbeperkt te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en aan te passen, zonder enige vergoeding voor u. Bovendien wijst u hierbij alle morele rechten die u mogelijk hebt in of op de Feedback toe of doet u er afstand van.

2.6 Links; Materiaal van derden. Onze site kan links bevatten naar andere websites of bronnen op internet (gezamenlijk ” materialen van derden “). Omdat we geen controle hebben over materialen van derden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke materialen, en we onderschrijven niet en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijk Materiaal van Derden of voor enige privacy- of andere praktijken van de derde partijen die deze websites beheren of dergelijk materiaal verstrekken. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door, in verband met, resulterend uit uw gebruik van of vertrouwen op dergelijke materialen van derden die beschikbaar zijn op of via een dergelijke website of bron. We raden u ten zeerste aan om eventuele afzonderlijke gebruiksvoorwaarden en privacybeleidsregels te lezen die het gebruik van deze websites van derden en materialen van derden regelen.

3. ONZE DIENST

3.1 Beschikbaarheid. Onze service is bedoeld voor gebruik door personen in Nederland (“servicelanden”). Op dit moment accepteren we geen bestellingen van personen buiten de servicelanden. Als zodanig, door een bestelling te plaatsen via onze Service, garandeert u dat u: (1) wettelijk in staat bent om deze Overeenkomst aan te gaan; (2) minstens 18 jaar oud zijn; (3) een inwoner zijn van een onderhouden land; en (4) toegang hebben tot de Service vanuit een onderhouden land.

3.2 De abonnementsservice van Meal Plan Box. Onze Service vereist dat u zich aanmeldt voor een abonnementsservice, dit is een automatisch, wekelijks abonnement op Meal Plan Box-producten (” Abonnementsdienst “). Als onderdeel van de Abonnementsdienst bieden we een aantal abonnementsopties waaruit u kunt kiezen (elk een ” Plan “). Elke week ontvangt u een pakket van Meal Plan Box (uw ” Maaltijdbox “), inclusief de inhoud van het door u gekozen Plan (een specifiek aantal en type ” Maaltijdpakketten “). U kunt specifieke details over uw plan en de Meal Plan Box-service vinden door uw accountgegevens via de Site te openen. Als abonnee van het abonnement kunt u uw leveringen elke week wijzigen, pauzeren of annuleren. Bovendien kunt u zendingen ontvangen in bedrijfskantoren of hotels. Meal Plan Box kan de prijs van een plan wijzigen, nieuwe plannen introduceren of plannen van tijd tot tijd verwijderen, en zal commercieel redelijke inspanningen leveren om eventuele prijs- of planwijzigingen binnen zeven (7) of meer vooraf per e-mail aan u door te geven. dagen van tevoren. Prijs- en planwijzigingen worden van kracht vanaf de volgende factureringsperiode volgend op de datum waarop Meal Plan Box u op de hoogte heeft gesteld van de prijs of planwijziging. Door de Meal Plan Box-service te blijven gebruiken na de ingangsdatum van een prijs- of planwijziging, geeft u aan dat u een dergelijke prijs- of planwijziging accepteert. Als je het niet eens bent met een prijs of Plan wijzigen, hebt u het recht om de wijziging te weigeren door het annuleren van uw abonnementsdienst voorafgaand aan de ingangsdatum van de prijs of Plan verandering. Zorg ervoor dat u alle mededelingen over prijs- of planwijzigingen zorgvuldig leest.

3.3 Ingrediënten. Gezien de bederfelijke aard van veel van onze ingrediënten en marktomstandigheden en productaanbod buiten onze controle, behouden we ons het recht voor om de hoeveelheid ingrediënten in een maaltijdkit aan te passen, het gebruik van een ingrediënt of product te staken, of om het te vervangen. ingrediënten of complete maaltijdpakketten, allemaal zonder kennisgeving. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u de allerbeste ingrediënten voor onze maaltijdpakketten krijgt, kunnen deze wisselingen af ​​en toe nodig zijn. Als een dergelijke vervanging vereist is, zullen we redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand aan verzending op de hoogte te stellen. Als je problemen hebt met een vervanging, of een ingrediënt of een maaltijdpakket, neem dan contact met ons op via info@mealplanbox.nl of bel +31 6 38864622. Houd er bovendien rekening mee dat Meal Plan Box af en toe producten van onze partners in onze maaltijdboxen zal opnemen die enkele of alle van de acht (8) belangrijkste allergenen kunnen bevatten (naast andere ingrediënten). Raadpleeg paragraaf 8.3 om ons allergeenbeleid te bekijken. Als u vragen of opmerkingen heeft over aanvullende producten of materialen in uw maaltijdbox, neem dan contact op met de klantenservice via info@mealplanbox.nl of bel +31 6 38864622.

3.4 ‘A la Carte’-bestellingen. ‘A la Carte’-bestellingen zijn eenmalige zelfstandige bestellingen. Met deze functie kunt u de maaltijden die u kiest uit ons huidige aanbod in elke gewenste combinatie bestellen. Al onze maaltijden worden elke week vers bereid en ‘à la carte’-bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

3.5 Cadeaukaarten. Van tijd tot tijd kunnen we u de mogelijkheid bieden om via de Site cadeaubonnen te kopen en / of anderszins te ontvangen. U moet een bestaand en geldig account bij Meal Plan Box hebben of hebben om een ​​cadeaubon in te wisselen. Alle accounts zijn in alle opzichten onderhevig aan deze overeenkomst. Meal Plan Box-cadeaubonnen kunnen op de site worden ingewisseld. Het inwisselen van cadeaubonnen zal resulteren in het toepassen van een tegoed op uw account ter hoogte van het saldo van de cadeaubon. Het saldo van de cadeaubon wordt gebruikt voor uw aankoop van Meal Plan Box Meal Boxes totdat de cadeaubon op is. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of krediet, behalve voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving. Meal Plan Box is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen cadeaubonnen. Verloren of gestolen cadeaubonnen kunnen niet worden vervangen (behalve zoals vereist door de wet). Alle verkopen van cadeaubonnen zijn definitief en kunnen niet worden gerestitueerd .

3.6 Promoties. Wanneer u zich abonneert op een weekplan of ‘à la carte’ maaltijden koopt met een promotiecode, bent u verantwoordelijk voor het lezen van de algemene voorwaarden van de promotie zoals geadverteerd door Meal Plan Box. Als de algemene voorwaarden van de actie voor u niet duidelijk zijn, kunt u contact opnemen met Meal Plan Box om opheldering te vragen over de algemene voorwaarden die horen bij de actie waarvoor u zich aanmeldt. Voor Meal Plan Box-promoties wordt geadverteerd met eenvoudige algemene voorwaarden, maar promotiecodes worden vaak gedeeld op blogs, prikborden en sites van derden zonder toestemming en / of enige uitleg van de promotie. De promotiecode ‘HERFST50’ is bijvoorbeeld een promotie die wordt geadverteerd als 50% korting op week één (1) van een vier (4) wekenplan. Klanten moeten alle vier de vier weken doorlopen voordat de korting van toepassing is, anders zijn ze verantwoordelijk voor de volledige prijs van week één (1). Het annuleren van een Plan zal resulteren in het verlies / verlies van lopende promotiegeschenken en kortingen die worden toegekend op het moment van inschrijving voor het genoemde Plan. Klanten kunnen leveringen tot drie (3) opeenvolgende weken pauzeren en kortingen / aanbiedingen behouden; pauzes van meer dan drie (3) opeenvolgende weken vormen echter een annulering van het plan.

3.7 Vouchers. Meal Plan Box kan kortingsacties, gratis proefversies / proefversies met korting of andere soorten vouchers (” Vouchers “) aanbieden . Om gebruik te maken van de aanbieding op de Voucher, moeten gebruikers een account aanmaken via de Site en hun informatie en de code die op de Voucher staat (“ Voucher Code ”) invoeren om in te wisselen. Als u een voucher koopt, wordt de voucher geacht te zijn verkocht op het moment van betaling ervoor. De korting die op de voucher staat, is alleen geldig voor de tijd die op de voucher staat vermeld. Evenzo mag een Voucher slechts één keer worden gebruikt en mag deze niet direct of indirect in welke vorm dan ook worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd of worden opgeslagen in systemen voor het ophalen van gegevens zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Meal Plan Box behoudt zich het recht voor om elke Voucher (behalve degene die is gekocht) om welke reden dan ook en op elk moment in te trekken of te deactiveren. Vouchers kunnen alleen worden ingewisseld via onze site en niet via enige andere website of communicatiemethode. Om uw voucher te gebruiken, moet u de unieke code invoeren bij het online afrekenen en het gebruik van een dergelijke code wordt geacht uw instemming met deze overeenkomst en eventuele speciale voorwaarden die aan de voucher zijn verbonden, te bevestigen. Let op: op grond van deze overeenkomst wordt u bij het verstrijken van de tegoedbon wekelijks het standaardtarief voor uw maaltijdbox in rekening gebracht, tenzij u uw plan annuleert vóór het einde van de tegoedbonperiode met een gepast voorschot. kennisgeving aan Meal Plan Box in overeenstemming met deze overeenkomst. U kunt uw Meal Plan Box-plan tot vijf (5) dagen voor uw eerste geplande levering zonder de prijs op de voucher annuleren, in overeenstemming met ons planaanpassingsbeleid in sectie 6.

3.8 Voedingsinformatie. Voedingsinformatie voor onze service wordt op onze site en op andere plaatsen gepresenteerd naar beste van onze huidige kennis en de laatste tests. De voedingswaarde-informatie voor maaltijden in onze plannen op het moment dat ze worden voorbereid, wordt weergegeven op de etiketten op onze maaltijdpakketten. We kunnen de juistheid van voedingsinformatie niet garanderen. Als zodanig kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of enige schade die het gevolg is van uw afhankelijkheid van voedingsinformatie. Controleer altijd de ingrediënten die horen bij alle producten die u van Meal Plan Box ontvangt om bijwerkingen te voorkomen.

3.9 Recepten. Meal Plan Box Content op onze Site of elders kan recepten, aanbevelingen en advies bevatten (gezamenlijk het ” Advies “). Vraag uw arts of zorgverlener voordat u een advies toepast. Controleer altijd de ingrediënten die bij een advies horen om mogelijke allergische reacties te voorkomen. Als u een allergische reactie heeft of vermoedt, neem dan onmiddellijk contact op met uw zorgverzekeraar.

4. VERZENDING, LEVERING EN RETOURZENDING

4.1 Meal Plan Box Levering. De “Levering” van Meal Plan Box vindt plaats op de door u gekozen startdatum. Dit kan zijn woensdag, vrijdag of zaterdag via onze partner Leen Menken op het door u gekozen tijdsvak. Zodra uw Meal Plan Box-bestelling is verwerkt, wordt uw Meal Plan Box verzonden via Leen Menken en wordt er automatisch een trackingnummer verzonden naar het e-mailadres dat u op het moment van uw bestelling hebt opgegeven. Bent u niet thuis op de dag van levering en kunnen wij het pakket niet afleveren dan zijn wij genoodzaakt om een boete van €15,- in rekening te brengen voor de opgedane kosten. Meal Plan Box maakt gebruik van landelijke bezorgdiensten. Dit is onder voorbehoud. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en nauwkeurige informatie aan Meal Plan Box over hoe uw artikelen geleverd dienen te worden. Verzending naar de Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen is niet mogelijk.

4.2 Levering. Alle bestellingen worden afgeleverd op basis van ‘verzendervrijgave’ zonder dat handtekening vereist is. Planbestellingen (wekelijkse levering van abonnementen) worden gepland voor leveringen op woensdag, vrijdag of zaterdag. Leveringsschema’s kunnen op specifiek verzoek aan de klantenservice van Meal Plan Box worden gewijzigd. In het geval van een orderverwerking / of verzendvertraging, kunnen bestellingen op donderdag worden bezorgd met een leveringsbevestiging van Meal Plan Box.

4.3 Aanvullende leveringsvoorwaarden. In het geval van weersomstandigheden die ons verhinderen om veilige leveringen te doen, of andere gebeurtenissen buiten onze controle die ons vermogen om uw maaltijdbox te bezorgen, zullen we proberen uw maaltijdbox zo snel als redelijkerwijs mogelijk te bezorgen. In sommige gevallen kan de bezorging plaatsvinden op een andere datum dan uw geplande bezorgdag. Als de levering van uw maaltijdbox niet haalbaar is, annuleren we uw levering voor de betreffende periode en geven we u een tegoed, zoals bepaald naar eigen goeddunken, of restitutie van een deel of de volledige aankoopprijs voor die maaltijdbox. Houd er rekening mee dat de specifieke dagen waarop een maaltijdbox kan worden bezorgd per geografische regio verschilt en dat bezorging op elke dag niet in alle gebieden beschikbaar is. Als u vragen heeft over uw regio en bezorging, neem dan contact op met de klantenservice via info@mealplanbox.nl of bel +31 6 38864622.

4.4 Geen retouren. Alle verkopen zijn definitief. Alle maaltijden of producten die via en van Meal Plan Box Site, telefonisch of via een van Meal Plan Box-partners of gelieerde ondernemingen worden gekocht, zijn vaak bederfelijke voedingsmiddelen en kunnen niet worden teruggestuurd naar de afzender voor terugbetaling.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Betaalmethode. Om u aan te melden voor een plan, moet u een creditcard of een andere door Meal Plan Box geaccepteerde betalingsmethode (” Betaalmethode “) opgeven voor de terugkerende kostenbedragen die aan uw plan zijn verbonden. Door een Betaalmethode te verstrekken, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij bevoegd zijn om een​​dergelijke Betaalmethode in ons bestand te houden en u de vergoedingen, kosten of andere bedragen in rekening te brengen die in uw Plan worden beschreven. U verklaart en garandeert aan Meal Plan Box dat alle informatie die u verstrekt in verband met een Betaalmethode waar is en dat u bevoegd bent om de Betaalmethode die u heeft verstrekt te gebruiken. Als u een andere betalingsmethode wilt gebruiken dan degene die u tijdens de registratie heeft aangemeld, of als er een wijziging is in de geldigheid of vervaldatum van uw creditcard, kunt u uw betalingsmethode-informatie bewerken door in te loggen op uw account en deze te bekijken uw accountgegevens. Wanneer u een betalingsmethode opgeeft, kan ons systeem proberen de informatie die u heeft ingevoerd te verifiëren. Dit doen we door een autorisatiebewaring te verwerken, wat een standaardpraktijk is. We brengen geen kosten in rekening in verband met deze autorisatieblokkering. Als uw betalingsmethode verloopt en u uw betalingsmethodegegevens niet bewerkt, machtigt u ons om, voor zover van toepassing op het plan waarvoor u zich heeft aangemeld, door te gaan met factureren en blijft u verantwoordelijk voor alle niet-geïnde bedragen die in rekening worden gebracht onder het plan. U bent verantwoordelijk voor alle belastingen in verband met het plan.

5.2 Prijsaanpassingen. We behouden ons het recht voor om prijzen naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder kennisgeving aan u aan te passen; op voorwaarde echter dat we u ten minste tien (10) dagen van tevoren op de hoogte stellen van prijswijzigingen met uw specifieke plan-tarief. Uw aanvaarding van de levering van de maaltijdboxen nadat u een dergelijke kennisgeving hebt ontvangen, vormt uw aanvaarding van dergelijke prijswijzigingen, tenzij u uw plan annuleert in overeenstemming met deze overeenkomst. Alle prijzen op de site zijn in Euro. De verzending van een maaltijdbox aan u na ontvangst van een dergelijke kennisgeving bevestigt uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen, tenzij u uw abonnement opzegt in overeenstemming met ons Planaanpassingsbeleid, dat u vindt in sectie 6.

5.3 Automatische verlengingsfunctie. DE ABONNEMENTSERVICE BESTAAT UIT EEN AANVANKELIJKE KOSTEN, GEVOLGD DOOR TERUGKERENDE PERIODIEKE KOSTEN ZOALS DOOR U OVEREENGEKOMEN. DOOR DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, ERKENT U DAT UW ABONNEMENT EEN EERSTE EN TERUGKERENDE BETALINGSFUNCTIE HEEFT EN U AANVAARDT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ALLE TERUGKERENDE KOSTEN VOORAFGAAND AAN DEACTIVERING. MEAL PLAN BOX KAN PERIODIEKE KOSTEN (BIJV. WEKELIJKS) INDIENEN ZONDER VERDERE TOESTEMMING VAN U, TOTDAT U EEN VOORAFGAANDE KENNISGEVING BIEDT (IN OVEREENSTEMMING MET HET PLANWIJZIGINGSBELEID IN HOOFDSTUK 6) DAT U DEZE MACHTIGING WILT BEËINDIGEN OF UW WENSEN OM DEZE BETALINGSMETHODE TE BEËINDIGEN . EEN DERGELIJKE KENNISGEVING ZAL GEEN INVLOED HEBBEN OP DE KOSTEN DIE ZIJN INGEDIEND VOORDAT MEAL PLAN BOX REDELIJK KAN HANDELEN. OM UW AUTORISATIE TE BEËINDIGEN OF UW BETALINGSMETHODE TE WIJZIGEN, LOG U IN OP UW MEAL PLAN BOX-ACCOUNT, E-MAIL INFO@MEALPLANBOX.NL OF BEL +31 6 38864622. ALS UW BETALINGSGEGEVENS WIJZIGEN, KAN UW KAARTVERLENER ONS DE BIJGEWERKTE BETALINGSGEGEVENS GEVEN. WIJ BEHOUDEN HET RECHT VOOR OM DEZE BIJGEWERKTE GEGEVENS TE GEBRUIKEN VOOR TOEKOMSTIGE KOSTEN OM ELKE ONDERBREKING IN DE LEVERING VAN SERVICE TE VOORKOMEN.

5.4 Terugkerende betalingen. DOOR U AAN TE MELDEN VOOR ONZE ABONNEMENTSERVICE, GAAT U AKKOORD MET TERUGKERENDE PERIODIEKE BETALINGEN VOOR EEN ONBEPAALDE TIJD TOT DEACTIVITEIT DOOR U OF ONS, OP GROND VAN DE ABONNEMENTSVOORWAARDEN DIE ZIJN VERMELD IN HET AANVRAAGFORMULIER DAT U HEBT INGEVULD, ONDERWIJZIGING IN OVEREENSTEMMING MET DIT SECTIE. U KUNT UW ABONNEMENT OP ELK MOMENT DEACTIVEREN, OP VOORWAARDE DAT U DIT DOET BINNEN DE TOEPASSELIJKE KENNISGEVINGSTERMIJN VOOR DEACTIVERING, ZOALS GEDEFINIEERD IN PARAGRAAF 6. U BENT GEEN ENKELE DEACTIVERING AAN. U KUNT U OP ELK MOMENT NA UW DEACTIVERING OPNIEUW INSCHRIJVEN, MAAR WIJ BEHOUDEN HET RECHT VOOR OM GEEN HERINSCHRIJVING TOE TE STAAN WAAR WE EERDER GEKOZEN HEBBEN OM EEN ABONNEMENT DOOR U TE BEËINDIGEN.

5.5 Verlenging tegen niet-promotietarief. NA UW EERSTE ABONNEMENTSPERIODE WORDT UW ABONNEMENT AUTOMATISCH VERLENGD MET OPEENVOLGENDE VERLENGINGSPERIODEN VAN DEZELFDE LENGTE, TEGEN DE DAN LOPENDE, NIET-PROMOTIONELE ABONNEMENTSGRAAD. U KUNT INLOGGEN OP UW ACCOUNT OM UW ABONNEMENT TE DEACTIVEREN OF E-MAIL INFO@MEALPLANBOX.NL EN WIJ DOEN HET VOOR U. VOLLEDIGE DETAILS VOOR PLANWIJZIGING ZIJN IN HOOFDSTUK 6 VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U DEACTIVEREN, KUNT U UW ABONNEMENT GEBRUIKEN TOT HET EINDE VAN UW DAN LOPENDE ABONNEMENTSTermijn; UW ABONNEMENT WORDT NIET VERLENGD NA HET VERLENGEN VAN UW DAN LOPENDE TERMIJN. U KOMT NIET IN AANMERKING VOOR EEN PRORATIESRESTITUTIE VAN ENIG GEDEELTE VAN DE ABONNEMENTSGELD DIE VOOR DE DAN LOPENDE ABONNEMENTSPERIODE IS BETAALD.

6. PLANWIJZIGINGEN

6.1 Uw bestelling wijzigen. Er worden wekelijks plannen op bestelling gemaakt. Alle annuleringen en wijzigingen van de levering van de huidige week moeten worden gedaan voor: Zie deadline homepagina in je account . Alle wijzigingen die na deze deadline worden ontvangen, worden niet weergegeven in de levering van die week, maar worden de volgende week van kracht. Bel ons op +31 6 38864622 om de bestelling te wijzigen of te onderbreken. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor een week waarin uw bestelling is onderbroken. Houd er rekening mee dat deze actie niet kan worden ondernomen voor een geplande bestelling die al is “vergrendeld”, overeenkomstig paragraaf 6.3. Bovendien is het onderbreken van een bestelling alleen van toepassing op de week waarin u pauzeert, en automatische leveringen beginnen de volgende week, tenzij u ervoor kiest om de volgende week te pauzeren, met inachtneming van de bovenstaande details. OM DE KWALITEIT VAN DE SERVICE TE GARANDEREN, MOETEN WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN TELEFONISCH WORDEN UITGEVOERD. WIJ ACCEPTEREN GEEN BESTELWIJZIGINGEN OF ANNULERINGEN PER E-MAIL OF VOICE MAILBERICHTEN.

6.2 Aanpassingen. U kunt aanpassingen aan uw maaltijdpakketten aanvragen die verder gaan dan de opties die worden geboden op mealplanbox.nl (winkelwagentje), hoewel niet aan alle aanpassingsverzoeken kan worden voldaan. Meal Plan Box is geschikt voor verzoeken om maximaal drie (3) ingrediënten (met enkele beperkingen) naar mijn keuze weg te laten, maar u begrijpt dat het aanvragen van een wijziging van uw maaltijdpakketten kan resulteren in dubbele maaltijden bij elke levering en dat uw maaltijdpakketten weerspiegelen mogelijk niet langer de exacte ingrediënten die worden weergegeven op het Meal Plan Box-menu. U begrijpt verder dat bepaalde ingrediënten niet kunnen worden uitgesloten van uw maaltijdpakketten. Ingrediënten zoals ui, knoflook en wortel kunnen niet worden weggelaten uit uw maaltijdpakketten en u begrijpt dat er geen restitutie zal plaatsvinden vanwege een onjuiste / onnauwkeurige levering als u verzoekt om een ​​van de bovengenoemde ingrediënten uit uw maaltijdpakketten te verwijderen. Meal Plan Box behoudt zich het recht voor om de lijst met ingrediënten die niet kunnen worden weggelaten uit Meal Kits op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

6.3 Deactiveren. Na uw Plankeuze en plaatsing en ontvangst van uw eerste wekelijkse bestelling, kunt u een Abonnementsdienst op een Plan op elk moment online annuleren of wijzigen door onze klantenservice te bellen +31 6 38864622, van maandag tot en met vrijdag tussen 9 uur ‘s ochtends. en 17:00 uur, of door een e-mail te sturen naar info@mealplanbox.nl, of via het het systeem te annuleren. Abonnementskosten worden doorgaans 3 of 5 dagen vóór uw verwachte levering verwerkt, maar kunnen variëren afhankelijk van de verzendduur en andere factoren. Om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht voor geplaatste bestellingen die u niet langer wilt ontvangen in geval van annulering van een plan, moet u uw plan / eventuele toekomstige bestellingen (bestellingen die nog niet in rekening zijn gebracht, uitgevoerd, verzonden of afgeleverd) vóór zaterdag 12 uur annuleren. Als u een abonnementsservice op een abonnement annuleert voordat u uw eerste bestelling heeft ontvangen, kan uw eerste bestelling al dan niet worden geannuleerd en kunnen gerelateerde betaalde bedragen al dan niet aan u worden terugbetaald, afhankelijk van factoren, waaronder de status van uw maaltijden in ons productieproces. , en eventuele toegepaste promoties. U wordt op het moment van annuleren op de hoogte gebracht als een van uw in rekening gebrachte bestellingen wordt geannuleerd en terugbetaald, om te bevestigen, e-mail ons op info@mealplanbox.nl.

7. VERTEGENWOORDIGINGEN VAN DE GEBRUIKER

7.1 Vertegenwoordigingen. U verklaart en garandeert hierbij dat: (1) u de wettelijke capaciteit en bevoegdheid heeft om uw verplichtingen onder deze overeenkomst aan te gaan en uit te voeren; (2) u zult voldoen aan de algemene voorwaarden van deze overeenkomst en elke andere overeenkomst waaraan u onderworpen bent en die betrekking heeft op uw gebruik van onze site of een deel daarvan; (3), u heeft bij ons nauwkeurige en volledige informatie verstrekt en zal deze bijhouden, inclusief, maar niet beperkt tot, uw wettelijke naam, e-mailadres en alle andere informatie die we redelijkerwijs nodig hebben; (4) uw toegang tot en gebruik van onze Site of Service of enig deel daarvan vormt geen schending of schending van enige andere overeenkomst, contract, gebruiksvoorwaarden of enige wet of regelgeving waaraan u onderworpen bent; (5) u stelt ons onmiddellijk op de hoogte in het geval dat u verneemt of vermoedt dat de persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt, is onthuld of anderszins bekend is gemaakt aan een andere persoon; (6) u zult onze site of service niet gebruiken om informatie over de concurrentie over ons, onze site, onze service of een product of dienst die via onze site wordt aangeboden te verkrijgen of om anderszins met ons te concurreren; en (7) de gebruikersinhoud die u verstrekt, geen inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, de intellectuele eigendoms-, privacy- of publiciteitsrechten van een derde partij, en u de juiste toestemming van alle derde partijen heeft verkregen (indien vereist) om de gebruikersinhoud via onze site te verstrekken.

7.2 Feedback. In het geval dat u feedback geeft via onze site, geeft u hierbij de volgende aanvullende verklaringen en garanties aan ons: (1) u bent eigenaar van dergelijke feedback of hebt anderszins het recht om ons de licenties of toewijzingen te verlenen die op grond van deze overeenkomst zijn verleend; (2) je hebt alle toestemmingen verkregen die nodig zijn om de Feedback te geven en om de voorgaande licenties of toewijzingen te verlenen; (3) de Feedback schendt de rechten van derden niet, inclusief maar niet beperkt tot de intellectuele eigendoms-, privacy- of publiciteitsrechten van derden, en dergelijke Feedback bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie over derden die daarmee in strijd zijn. rechten van partijen; (4) het gebruik van Feedback zal geen schade of persoonlijk letsel van derden tot gevolg hebben; en (5) alle feitelijke informatie in de Feedback waar en nauwkeurig is.

8. AFWIJZING VAN GARANTIES

8.1 Disclaimer. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, WORDEN ONZE SITE EN SERVICE GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” EN OP EIGEN RISICO. WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. ZONDER BEPERKING GEVEN WIJ GEEN GARANTIE DAT ONZE SITE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN, DAT HET GEBRUIK VAN HET VOORGAANDE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN HET VOORGAANDE OF ANDERE INFORMATIE OF INHOUD ONZE SITE ZAL NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, DAT GEBREKEN IN DE WERKING OF FUNCTIONALITEIT VAN ONZE SITE OF SERVICE WORDEN GECORRIGEERD, DAT ONZE SITE OF SERVICE EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE OP ONZE SITE OF SERVICE WORDT GEVONDEN VIRUSVRIJ ZAL ZIJN, OF DAT DE KWALITEIT VAN ENIGE INFORMATIE, INHOUD OF ANDER MATERIAAL DAT VIA ONZE SITE OF SERVICE IS VERKREGEN, ZAL AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN. ALLE INHOUD OF ANDER MATERIAAL UPLOADEN, GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN ONZE SITE OF DIENST, WORDT OP EIGEN RISICO GEDAAN, EN U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. LET OP DAT GEEN ENKELE INFORMATIE DIE U VIA ONZE SITE OF SERVICE HEBT VERKREGEN, ENIGE GARANTIE ZAL CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST IS GEGEVEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOE. BIJGEVOLG ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

8.2 Specificaties met betrekking tot garanties. WIJ PROBEREN DE PRODUCTEN DIE U ZULT ONTVANGEN IN UW MAALTIJDKITS EN ANDERE MATERIALEN EN INFORMATIE DIE U OP DE SITE BEKIJKT, INCLUSIEF PRIJZEN EN VOEDINGSINFORMATIE, ZO NAUWKEURIG EN BETROUWBAAR MOGELIJK WEERGEVEN. WE GARANDEREN ECHTER DE NAUWKEURIGHEID VAN DERGELIJK MATERIAAL EN DERGELIJKE INFORMATIE NIET. IN HET GEVAL VAN EEN FOUT BEHOUDEN WE HET RECHT VOOR, IN ONZE ENIGE DISCRETIE EN ONDERWORPEN AAN DEZE OVEREENKOMST, OM DERGELIJKE FOUTEN TE CORRIGEREN EN UW BESTELLING IN OVEREENSTEMMING MET DE JUISTE PRIJS TE HERZIEN OF OM UW BESTELLING TE ANNULEREN EN U EEN CREDITRESTITUTIE TE GEVEN. U GAAT VERDER AKKOORD DAT DE PRODUCTEN EN ANDERE MATERIALEN DIE U IN UW MAALTIJDOOS ONTVANGT, KUNNEN VARIËREN VAN DE PRODUCTEN EN MATERIALEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN WEERGEGEVEN DOOR EEN AANTAL FACTOREN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, SYSTEEMMOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN VAN UW COMPUTER, FABRICAGE OF PRODUCTIE. KWESTIES, DE BESCHIKBAARHEID EN VARIABILITEIT VAN PRODUCTEN, ONDERSCHEIDENDE KOOK- OF ANDERE BEREIDINGSMETHODEN EN VARIABILITEIT VAN KOOKAPPARATUUR EN APPARATEN. DE SITE KAN INFORMATIE BEVATTEN OVER PRODUCTEN DIE NIET OP ELKE LOCATIE BESCHIKBAAR ZIJN. EEN VERWIJZING NAAR EEN PRODUCT OP DE SITE IMPLICEERT OF GARANDEERT NIET DAT HET BESCHIKBAAR IS OF ZAL ZAL ZIJN IN UW LOCATIE OF OP HET MOMENT VAN UW BESTELLING.

8.3 Allergeneninformatie. HOUD ER REKENING MEE DAT DE ACHT BELANGRIJKE ALLERGENEN, ZOALS BEPAALD DOOR DE VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT, ZIJN TARWE, EI, SOJA, MELK, TREENUTS, PINDA’S, VIS EN SCHAALDIEREN, WORDEN OPGESLAGEN, GEDEELTEERD EN VERPAKT IN MEAL PLAN BOX FACILITEITEN VAN ONZE LEVERANCIER. U BEGRIJPT, ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ DEZE PRODUCTEN OPSLAAN, GEDEELTEERD EN VERPAKKEN, EN TERWIJL MEAL PLAN BOX VOORZORGSMAATREGELEN NEEMT OM ELKE KRUISBESMETTING TE BEPERKEN, KAN KRUISBESMETTING TUSSEN VOEDINGSMIDDELEN VOORKOMEN, EN DUS DE RESPECTIEVE KIT MAALTIJD DOOS, KAN SOMMIGE OF ALLE VERMELDE ALLERGENEN BEVATTEN. U BENT OOK UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR HET WETEN VAN ELKE VOEDSELALLERGIEËN DIE U MOGELIJK HEBT EN DE PRODUCTEN EN HUN INHOUD TE CONTROLEREN VOORDAT U DERGELIJKE PRODUCTEN GEBRUIKT, VOORBEREIDT, GEBRUIKT OF GEBRUIKT. MEAL PLAN BOX GARANDEERT OF GARANDEERT NIET DAT DE VOEDING, INGREDIËNT, ALLERGIE EN ANDERE PRODUCTINFORMATIE OP ONZE SITE OF APP NAUWKEURIG OF VOLLEDIG IS AANGEZIEN DEZE INFORMATIE WORDT VERSTREKT DOOR DE PRODUCTFABRIKANTEN OF LEVERANCIERS EN VOOR GELEGENHEID, FABRIKANTEN EN PRODUCTEN UPDATE HUN LABELS. WIJ RADEN U AAN DAT U NIET ALLEEN VERTROUWT OP DE INFORMATIE DIE OP ONZE WEBSITE WORDT GEPRODUCEERD EN DAT U HET LABEL VAN DE PRODUCTEN RAADPLEGT OF CONTACT OPNEEMT MET MEAL PLAN BOX OM INFORMATIE TE VERSTREKKEN OM DIRECT CONTACT OP TE NEMEN MET DE FABRIKANT ALS U EEN SPECIFIEKE DIETAIR OF ALLERGISCHE ZORG OF EEN VRAAG HEBT EEN PRODUCT.

9. VRIJWARING; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Vrijwaring. U stemt ermee in om Meal Plan Box, onze functionarissen, werknemers, leveranciers, aannemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, eisen of uitgaven, inclusief advocatenhonoraria en kosten en kosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met: (a) uw gebruik van onze site en service, (b) uw schending van deze overeenkomst, (c) alle gebruikersinhoud die u via onze site verstrekt, (d) uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij, en (e) uw nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

9.2 Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZAL MEAL PLAN BOX AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE VERLIES OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM ONZE WEBSITE OF SERVICE TE GEBRUIKEN. ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER ONZE SITE OF SERVICE, OF MET DEZE OVEREENKOMST, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN ONZE SITE OF SERVICE TE STAKEN.

10. GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT, JURISDICTIE EN KOSTEN

10.1 Toepasselijk recht. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

10.2 Geschillenbeslechting. Voor zover haalbaar wensen de partijen elk geschil, claim of controverse op te lossen die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van of toegang tot onze Site of Dienst, of Meal Plan Box Materialen (hieronder gedefinieerd in Sectie 11.1), deze Overeenkomst, of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid van deze overeenkomst, inclusief de bepaling van de reikwijdte of toepasbaarheid van deze overeenkomst op arbitrage (een ” geschil “) door middel van discussies en onderhandelingen tussen elkaar. De partijen komen overeen om te trachten geschillen op te lossen door middel van onderhandeling met de andere partij (per telefoon, elektronische correspondentie of schriftelijke correspondentie). Als we zelf geen geschil kunnen oplossen, komen u en Meal Plan Box overeen om een ​​dergelijk geschil op te lossen door middel van vertrouwelijke bindende arbitrage zoals hieronder uiteengezet.

10.3 Bindende arbitrage. Als u en Meal Plan Box niet in staat zijn om een ​​geschil op te lossen door middel van informele onderhandelingen, kunnen u of Meal Plan Box ervoor kiezen om het geschil (behalve de geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden uitgesloten) definitief en exclusief te laten beslechten door middel van bindende arbitrage.

10.4 Afstand van rechten. U stemt er hierbij mee in dat u de gevolgen begrijpt van het akkoord gaan met bindende arbitrage onder deze Sectie, inclusief het opgeven van grondwettelijke rechten om het Geschil te laten beslechten door een rechtbank. ALLE CLAIMS EN GESCHILLEN BINNEN DE REIKWIJDTE VAN DEZE OVEREENKOMST MOETEN OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN BESLECHTEN OF BESLIST. CLAIMS VAN MEER DAN ÉÉN AANBIEDER OF GEBRUIKER KUNNEN NIET GEZAMENLIJK OF GECONSOLIDEERD WORDEN MET DIE VAN EEN ANDERE AANBIEDER OF GEBRUIKER.

11. DIVERSEN

11.1 Eigendom van intellectueel eigendom. Tenzij specifiek anders vermeld in deze overeenkomst, zijn afbeeldingen, handelsmerken, servicemerken, logo’s en pictogrammen die op onze site worden weergegeven, het eigendom van Meal Plan Box en / of haar licentiegevers en mogen ze niet worden gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onze site, inclusief onze systemen, databases, informatie, gegevens, documenten, materialen, werken, Meal Plan Box-inhoud, onze service en alle intellectuele eigendomsrechten in en op het voorgaande (gezamenlijk de ” Meal Plan Box-materialen “) blijft te allen tijde het exclusieve eigendom van Meal Plan Box en haar externe licentiegevers. U verwerft geen rechten in of op de Meal Plan Box-materialen anders dan een niet-exclusief recht op toegang tot en gebruik van onze site en service uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. Onze Meal Plan Box-materialen zijn ons intellectuele eigendom en mogen op geen enkele manier worden gereproduceerd, herschapen, gewijzigd, geopend of gebruikt, noch worden verspreid of gedistribueerd naar een andere partij in strijd met deze overeenkomst. Elk ongeoorloofd gebruik van Meal Plan Box-materiaal, of het nu eigendom is van ons of van andere partijen, kan in strijd zijn met copyrightwetten, handelsmerkwetten, privacy- en publiciteitswetten en communicatieregels en statuten. Alle software van derden die in onze Meal Plan Box-materialen is opgenomen, wordt in licentie gegeven onder de aanvullende voorwaarden van de toepasselijke licentie van derden. Handelsmerken die eigendom zijn van derden, zijn het eigendom van die respectieve derden.

11.2 Termijn. Deze overeenkomst is van kracht na uw aanvaarding en zal volledig van kracht blijven totdat deze wordt beëindigd. U kunt deze overeenkomst op elk moment beëindigen door alle toegang tot onze site onmiddellijk stop te zetten en, als u een actief plan heeft, de stappen te volgen die worden beschreven in paragraaf 6.3 om uw abonnementsservice te deactiveren. Beëindiging of annulering van deze overeenkomst heeft geen invloed op enig recht of vrijstelling waarop we wettelijk of in billijkheid recht hebben, inclusief specifiek ons ​​recht om uitstaande vergoedingen voor uw plan te innen. We behouden ons het recht voor om deze overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving aan u te beëindigen. Verder gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige beëindiging of opschorting van uw toegang tot onze site of een deel daarvan.

11.3 Onafhankelijke contractanten. U begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u en Meal Plan Box onafhankelijke contractanten zijn en geen agenten of werknemers van de andere partij. Noch u, noch Meal Plan Box hebben het recht, de macht of de autoriteit om te handelen of enige verplichting te creëren, expliciet of impliciet, namens de andere partij.

11.4 Toestemming om elektronisch zaken te doen. U stemt ermee in de autorisatie, geldigheid of afdwingbaarheid van elektronische bestanden en elektronische handtekeningen, of de toelaatbaarheid van kopieën daarvan, niet te betwisten onder de toepasselijke wetgeving.

11.5 DMCA. Als u denkt dat materiaal dat op deze site toegankelijk is, inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u verwijdering aanvragen door contact op te nemen met Meal Plan Box. Geef het volgende op: informatie over het werk waarvan u denkt dat er inbreuk op wordt gemaakt; informatie over het materiaal waarvan u denkt dat het inbreuk maakt; uw naam, adres en contactgegevens; en een handtekening of het elektronische equivalent van de copyrighthouder of gemachtigde vertegenwoordiger.

11.6 Billijk herstel. U gaat ermee akkoord dat schending van de bepalingen van deze overeenkomst onherstelbare schade en aanzienlijke schade voor ons zou veroorzaken, die beide moeilijk vast te stellen zijn en die niet alleen met schadevergoeding kunnen worden vergoed. Als zodanig stemt u ermee in dat we het recht hebben om de bepalingen van deze overeenkomst af te dwingen door middel van een bevel (zonder de noodzaak om een ​​obligatie te plaatsen), specifieke prestaties of andere billijke maatregelen, zonder afbreuk te doen aan andere rechten en rechtsmiddelen die we hebben voor uw schending hiervan Overeenkomst.

11.7 Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Meal Plan Box met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk. We kunnen deze overeenkomst van tijd tot tijd herzien en bijwerken en zullen de bijgewerkte overeenkomst op onze site plaatsen. TENZIJ ANDERS VERMELD IN DE GEWIJZIGDE VERSIE VAN DEZE OVEREENKOMST, ZULLEN ELKE WIJZIGING VAN DEZE OVEREENKOMST ONMIDDELLIJK VAN TOEPASSING ZIJN OP HET PERSEN. Hoewel we niet verplicht zijn om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen, zijn eventuele wijzigingen in deze overeenkomst niet met terugwerkende kracht van toepassing op gebeurtenissen die zich vóór dergelijke wijzigingen hebben voorgedaan. Als u onze site blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met alle nieuwe bepalingen in deze herziene overeenkomst.

11.8 Afstand; Scheidbaarheid. Ons onvermogen om enige bepaling van deze overeenkomst af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van ons recht om deze af te dwingen. Als een voorwaarde of bepaling van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht en van kracht en wordt een dergelijke ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare voorwaarde of bepaling geacht om geen deel uit te maken van deze overeenkomst.

11.9 Overdracht. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet toewijzen, overdragen of verkopen (vrijwillig of van rechtswege) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht zonder onze toestemming is nietig en vormt een schending van deze overeenkomst. We kunnen deze overeenkomst op elk moment toewijzen of onze verplichtingen onder deze overeenkomst delegeren of uitbesteden.

11.10 Overleving. De bepalingen van deze overeenkomst die door hun inhoud bedoeld zijn om na het verstrijken of beëindigen van deze overeenkomst te overleven, inclusief, maar niet beperkt tot, bepalingen betreffende eigendom en gebruik van intellectuele eigendom, verklaringen, disclaimers, garanties, aansprakelijkheid, schadeloosstelling, toepasselijk recht, jurisdictie, locatie, rechtsmiddelen, rechten na beëindiging en interpretatie van deze overeenkomst, blijven gedurende de volledige wettelijke periode van kracht na het verstrijken of beëindigen van deze overeenkomst.

11.11 Neem contact met ons op. Als u vragen heeft over deze overeenkomst, e-mail ons dan op info@mealplanbox.nl of bel +31 6 38864622